U houdt ervan om zelf uw groenten en kruiden te kweken? U bent trots op uw hobby?
U wil bovendien kans maken op een ACD cadeaubon t.w.v. €100? Neem dan vandaag nog deel aan onze internationale fotowedstrijd.

Het thema van de wedstrijd is "U houdt ervan om zelf uw groenten en kruiden te kweken."

U maakt kans op één van de drie hoofdprijzen: een ACD cadeaubon twv. €50, €150 en €250

De wedstrijdvoorwaarden vindt u in het kader hieronder.

Succes!


WERKWIJZE: 
1. Vul uw gegevens in,
2. Lees de wedstrijdvoorwaarden,
3. Vul de captcha code correct in,
4. Druk op 'verzenden'
5. U krijgt een nieuwe pagina te zien, daar kan u verschillende afbeeldingen opladen
6. Als u alle gewenste foto's in het kader staan hebt, klikt u op 'upload'ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Fotowedstrijd 2015 die ACD nv, met adres te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 22, België, organiseert.

2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:
•De personeelsleden en de bestuurders van ACD nv,
•Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt,
•De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen. ACD nv kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd.

3. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting

4. Enkel volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen, komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit één of meer foto's die opgeladen worden via de daarvoor voorziene ruimte op de website.
Vul alle gegevens op het formulier correct in. Iedereen mag verschillende keren deelnemen aan de fotowedstrijd van ACD nv. Deelnemers die hun volledige gegevens niet vermelden, maken geen kans om te winnen.

5. De resolutie van de JPEG-beelden moet hoog zijn (300dpi). De minimale grootte van elk beeld is 3 miljoen pixels. De maximale grootte van de beelden is 10 miljoen pixels.

6. Mogelijke onderwerpen:
Hoofdthema: ‘Ik hou van moestuinieren’
Fotografeer uw moestuin, uw serre, het opkweken van uw planten, het plezier dat u en anderen hebben in uw moestuin…

(Mensen die werken in of rond een tuinserre, water geven aan de planten, zaaien, groenten planten en oogsten, fruit en bloemen plukken, kweekserre inrichten, kinderen druk in de weer in en rond de serre, accessoires die gebruikt/ ingesteld worden, zoals een raamopener, moduletafels waarin gezaaid wordt, hordeur, looppad, druivengeleiders...

Lachende mensen in en rond de hobbyserre, tuiniers die "fier" zijn op hun groenten, serre met opkomende groenten en fruit (zodat de serre zelf ook nog zichtbaar is op de foto), speciale planten en groenten die in de serre gekweekt kunnen worden... )

Foto's van professionele tuinbouwserres worden niet toegelaten.

7. Alle doorgestuurde foto's moeten persoonlijk gefotografeerde, digitale foto's zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. ACD nv krijgt de rechten om alle ingestuurde foto's vrij te publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,... Als u foto’s instuurt van personen, moet u ook toestemming hebben van deze personen op de foto.

8. Deelnemen kan tot en met 31 december 2015. De jurering gebeurt in twee fases:
•keuze van de finalisten
•keuze van de winnaars
Alle finalisten maken kans op één van de drie hoofdprijzen: een waardebon t.w.v. € 50, € 75 en € 100.

Selectiecriteria:
•Beelden moeten beantwoorden aan de omschrijving van de wedstrijd
•Beelden moeten een hoge technische kwaliteit hebben
•Beelden moeten een sterke zeggingskracht hebben
•Beelden moeten een hoge esthetische kwaliteit hebben
•Beelden mogen noch de naam van de fotograaf noch een datum noch de titel van het beeld bevatten
•Een interne jury beslist autonoom.

9. Per deelnemer kan maximum één hoofdprijs gewonnen worden.

10. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

11. ACD nv verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. ACD nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

12. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht dat ze gewonnen hebben via e-mail. Zorg dat uw contactgegevens correct zijn ingevuld.

13. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de organisatoren.

14. Uitslagen en beslissingen van ACD nv en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

15. ACD nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van ACD nv ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan ACD nv verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.

16. ACD nv kan beslissen om onafhankelijk van de "fotowedstrijd 2015" andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin u kunt deelnemen.

17. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen ACD nv de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om ACD nv te promoten.

18. Elke deelnemer geeft ACD nv door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat ACD nv de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van ACD nv. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek aan ACD nv kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

19. ACD nv kan altijd de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.

Geef hieronder de afgebeelde letters in ...
Om misbruik van dit formulier te voorkomen, vragen wij u de weergegeven letters over te nemen in het tekstvak hieronder. Wanneer u deze code niet overneemt wordt het formulier NIET verzonden.

Fotowedstrijd 2015